Přední výrobce mostových jeřábů a kladkostrojů
Logo Giga
Katalog 25 letZobrazit prospekt
Nacházíte se zde: Domovská stránka / Společnost / Kvalita, certifikace / Politika kvality

Politika kvality

Politika kvality GIGA s. r. o.

GIGA, s.r.o. považuje kvalitu za samozřejmou charakteristikou svých výrobků a služeb. Nutnou podmínkou vysoké kvality výrobků je kvalita všech souvisejících procesů a služeb. Vedení společnosti si uvědomuje, že kvalita a chování každého pracovníka firmy významně ovlivňuje úspěch společnosti v náročném konkurenčním prostředí.

Zásady politiky kvality:

  • Kvalita a vysoká úroveň výrobků a poskytovaných služeb za podmínky dodržení požadavků legislativních a technických předpisů je samozřejmostí 
  • Prioritou našeho podnikání je spokojený zákazník. Aktuální a přesné znalosti jeho požadavků jsou k tomu základním předpokladem
  • Z důvodu zvyšování prestiže a posilování dobré pověsti firmy je nutné zajištění kvalitní informovanosti zákazníka o nabízených výrobcích a službách
  • Kvalita nabízených produktů je integrována jako základní prvek managementu do všech jeho funkcí a podnikových činností. 
  • Odpovědný přístup k provádění činností a neustálé zlepšování kvality procesů a produktů musí být základním krédem práce každého pracovníka.
  • Při řešení rizik ohrožení kvality produktu je upřednostňován preventivní přístup. Každé riziko ohrožení kvality jsou pracovníci povinni neprodleně řešit, popř. hlásit svému nadřízenému.
  • Vysoké nároky na kvalitu jsou uplatňovány také na dodavatelské organizace. Ty jsou zároveň podněcovány k aplikaci takových přístupů, které jsou v souladu se systémem řízení kvality.
  • Při aplikaci inovačních procesů u produktů či výrobních technologií je jedním z hlavních kritérií hodnocení dopad na kvalitu výsledného produktu a k realizaci jsou vybírány jen ty nejpříznivější varianty.

 Pro zabezpečení výše uvedených z záměrů je v GIGA, s.r.o. budován, udržován a neustále zlepšován efektivní systém kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. Vedení společnosti odpovídá za to, že kvalita je nedílnou součástí podnikových záměrů a rozhodovacích procesů. Pro realizaci této politiky kvality vytváří potřebné podmínky a zajišťuje potřebné zdroje.

 Výše uvedená politika kvality je závazná pro všechny pracovníky společnosti GIGA, s.r.o.V Příšovicích 3. 1. 2010