2. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2003

Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2003Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2003Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2003