Politika kvality

GIGA, s.r.o. považuje kvalitu za samozřejmou charakteristikou svých výrobků a služeb. Nutnou podmínkou vysoké kvality výrobků je kvalita všech souvisejících procesů a služeb. Vedení společnosti si uvědomuje, že kvalita a chování každého pracovníka firmy významně ovlivňuje úspěch společnosti v náročném konkurenčním prostředí.

Zásady politiky kvality:

  • Kvalita a vysoká úroveň výrobků a poskytovaných služeb za podmínky dodržení požadavků legislativních a technických předpisů je samozřejmostí. 

  • Prioritou našeho podnikání je spokojený zákazník. Aktuální a přesné znalosti jeho požadavků jsou k tomu základním předpokladem.

  • Z důvodu zvyšování prestiže a posilování dobré pověsti firmy je nutné zajištění kvalitní informovanosti zákazníka o nabízených výrobcích a službách.

  • Kvalita nabízených produktů je integrována jako základní prvek managementu do všech jeho funkcí a podnikových činností. 

  • Odpovědný přístup k provádění činností a neustálé zlepšování kvality procesů a produktů musí být základním krédem práce každého pracovníka.

  • Při řešení rizik ohrožení kvality produktu je upřednostňován preventivní přístup. Každé riziko ohrožení kvality jsou pracovníci povinni neprodleně řešit, popř. hlásit svému nadřízenému.

  • Vysoké nároky na kvalitu jsou uplatňovány také na dodavatelské organizace. Ty jsou zároveň podněcovány k aplikaci takových přístupů, které jsou v souladu se systémem řízení kvality.

  • Při aplikaci inovačních procesů u produktů či výrobních technologií je jedním z hlavních kritérií hodnocení dopad na kvalitu výsledného produktu a k realizaci jsou vybírány jen ty nejpříznivější varianty.
 
Pro zabezpečení výše uvedených záměrů je v GIGA, s.r.o. budován, udržován a neustále zlepšován efektivní systém kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. Vedení společnosti odpovídá za to, že kvalita je nedílnou součástí podnikových záměrů a rozhodovacích procesů. Pro realizaci této politiky kvality vytváří potřebné podmínky a zajišťuje potřebné zdroje. Výše uvedená politika kvality je závazná pro všechny pracovníky společnosti GIGA, s.r.o.

Nonstop servis 24 / 7

Servisní technik, který je připraven Vám pomoci
Volejte po-pá 7:00-15:00:
Pište: servis@gigasro.cz
Hot line:
Servis