Kvalita, certifikace

Environmentální politika společnosti GIGA, spol. s r.o.

Společnost a její vedení chápe environmentální politiku jako dlouhodobý záměr a závazek vůči všem zainteresovaným stranám a to jak vůči zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy a samosprávy, zaměstnancům podniku, ale také i vůči široké veřejnosti a životnímu prostředí.

Smyslem tohoto závazku je neustálé zlepšování systému řízení společnosti se zaměřením na ochranu životního prostředí a v důsledku toho i neustálé snižování negativních dopadů činností společnosti, výrobků a služeb na životní prostředí, včetně realizace opatření k prevenci znečištění.

Společnost GIGA spol. s r.o. se zavazuje uplatňovat následující zásady systému environmentálního řízení (EMS) pro ochranu životního prostředí:

  • trvale ve všech oblastech své činnosti uplatňovat environmentální přístup a tento považovat za klíčovou otázku dalšího rozvoje společnosti,
  • dodržovat platnou legislativu a požadavky zákazníků a dalších zainteresovaných stran,
  • trvale snižovat negativní vlivy činnosti a. s. na životní prostředí,
  • snižovat energetickou, materiálovou a surovinovou náročnost výroby,
  • informovat, motivovat a vzdělávat zaměstnance k ochraně životního prostředí,
  • monitorovat, dokumentovat a zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí ve společnosti, monitorovat vlivy činností, služeb a výrobků na životní prostředí.

Tato environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.

Příšovice, dne 2. 5. 2017


Za společnost:

Rudolf Fišer, jednatel 
Systém kvality společnosti GIGA, spol. s r.o. se vztahuje na vývoj, výrobu, montáž, opravy a rekonstrukce veškeré produkce společnosti - elektrické kladkostroje (lanové kladkostrojeřetězové kladkostroje), mostové jeřáby jednonosníkovémostové jeřáby dvounosníkové a jeřábové dráhy apod. 
certifikaty_kvalita_giga

Nonstop servis 24 / 7

Servisní technik, který je připraven Vám pomoci
Volejte po-pá 7:00-15:00:
Pište: servis@gigasro.cz
Hot line:
Servis