3. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2005

3. Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 20053. Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 20053. Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2005