4. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2007

4. Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 20074. Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 20074. Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 20074. Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 20074. Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 20074. Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2007