5. Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky a Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2009

Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2009, 35. Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2009, 25. Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky a Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2009, 1