Žeriavová flotila GIGA splnila požiadavky manipulácie v SSI Schäfer

 
V čísle 04/2015 časopisu Technika a Trh (T+T) uviedli článok venovaný projektu modernizácie výroby v spoločnosti SSI Schäfer, v rámci ktorého dodala spoločnosť GIGA sedem mostových žeriavovvrátane špeciálneho jednonosníkového mostového žeriava GKMJ 3,2t+3,2t/26,5m s dvoma konzolovými mačkami s magnetmi a žeriava GKMJ 12,5t/26,5m s konzolovou mačkou.
Žeriavová flotila GIGA splnila požiadavky manipulácie v SSI Schäfer, titulok