Modernizácia portálového žeriava pre MCE Nyíregyháza, Maďarsko

 
Rok realizácie 2015-2016
Zákazník a konečný užívateľ MCE Nyíregyháza Kft., Maďarsko
Miesto inštalácie Vonkajší areál spoločnosti MCE Nyíregyháza Kft., Maďarsko
Rozsah dodávky
Stav pred modernizáciou: Vonkajší portálový žeriav maďarskej výroby s jednou mačkou GHM 12500-16-4/1-12M,Z s nosnosťou 12,5 t s magnetovou traverzou.
 
Zadanie: žeriav osadiť ešte jednou rovnakou mačkou s možnosťou separátneho alebo tandemového používania oboch mačiek, príčom pri tandemovom používaní celková nosnosť žeriava musí byť obmedzená na 17,6 t, pri separátnom používaní jednej z mačiek musí byť nosnosť 12,5 t. Obmedzenie nosnosti vyžadovalo výmenu celého rozvádzača žeriava s použitím zariadenia GIGAtronic. Okrem toho bola požiadavka na zlepšenie bočného dojazdu kladkostroja na jednej strane mosta.
 
Realizované riešenie obsahovalo dodávku a montáž:
- novej mačky GHM 12500-16-4/1-12M,Z vo vyhotovení s ôsmimi pojazdnými kolesami (toto riešenie je vhodnejšie pri používaní s magnetovou traverzou)
- sady striešok pre pôvodnú mačku pre vonkajšie prostredie
- nového pohybového mechanizmu pre pôvodnú mačku vo vyhotovení s ôsmimi pojazdnými kolesami
- napájacieho troleja pre novú mačku a ďalšej kabeláže
- nového rozvádzača pre portálový žeriav s GIGAtronicom
- dosiahol sa lepší bočný dojazd predĺžením nosníka mosta a napájania kladkostroja

Portálový jeřáb v MCE Hyíregyháza - stav před modernizací

Portálový jeřáb v MCE Hyíregyháza - stav před modernizací - magnetová traverzaPortálový jeřáb v MCE Hyíregyháza - stav před modernizacíPortálový jeřáb v MCE Hyíregyháza - stav před modernizacíPortálový jeřáb v MCE Hyíregyháza - stav před modernizacíPortálový jeřáb v MCE Hyíregyháza - stav před modernizací - magnetová traverzaPortálový jeřáb v MCE Hyíregyháza - stav před modernizací - magnetová traverza

Portálový jeřáb v MCE Hyíregyháza po modernizaci

Portálový jeřáb v MCE Hyíregyháza po modernizaciPortálový jeřáb v MCE Hyíregyháza po modernizaciPortálový jeřáb v MCE Hyíregyháza po modernizaciPortálový jeřáb v MCE Hyíregyháza po modernizaci - nový rozvaděčPortálový jeřáb v MCE Hyíregyháza po modernizaci - nový rozvaděčPortálový jeřáb v MCE Hyíregyháza po modernizaci