Jeřábová flotila GIGA splnila požadavky manipulace v SSI Schäfer

V čísle 04/2015 časopisu Technika a Trh (T+T) byl otištěn článek věnovaný projektu modernizaci výroby ve společnosti SSI Schäfer, v rámci kterého dodala společnost GIGA sedm mostových jeřábů, včetně speciálního jednonosníkového mostového jeřábu GKMJ 3,2t+3,2t/26,5m s dvěma konzolovými kočkami s magnety a jeřábu GKMJ 12,5t/26,5m s konzolovou kočkou.
Jeřábová flotila GIGA splnila požadavky manipulace v SSI Schäfer, titulka